Se upp för Pirater!

09-02-2016

pirated

Äkta vara funkar bäst!

Genom att använda Swegon CASA original filter i ditt Swegons ventilationsaggregat säkerställer Du att garantin gäller och att ditt ventilationssystem fungerar som det är tänkt.

Originalfilter av rätt kvalitet kommer också att spara pengar eftersom du inte behöver byta dem så ofta som piratkopior av sämre kvalitet som ofta förbrukas mycket snabbare. Med rätt filter är Du säker på att Du andas frisk och hälsosam inomhusluft fri från pollen och skadliga partiklar.

Originalfilter:

• säkerställer giltig Garanti

• ser till att ventilationssystemet fungerar som planerat

• säkerställer frisk och hälsosam inomhusluft

Nackdelar med att använda billiga piratkopior

Låt Dig inte luras av billiga filterkopior då dessa normalt inte håller rätt kvalitet. Även om de fysiska filtermåtten är de rätta så är det alltid skillnad på material och konstruktion för att kunna erbjuda en billigare produkt. Filterkonstruktionen med bl.a. rätt material, rätt storlek på filteryta, rätt tryckfall och rätt filerklass är avgörande för hur bra och hur länge filtret fungerar innan det är förbrukat.

Till exempel kan ett felaktigt tryckfall över filtret orsaka problem med aggregatets tryckbalans som leder att ventilationsaggregatet inte fungerar som det är tänkt med sämre återvinning och högre driftkostnader som följd. I värsta fall kan felaktiga filter leda till att aggregatet ”fryser på ”eller kondenserar som i sin tur kan ge upphov till följdskador som fukt- och mögelproblem.

Piratfilter:

• Har ofta enklare material & konstruktion och ger sämre filtrering

• Kan leda till sämre återvinning och högre driftkostnader

• Kan orsaka fukt- och mögelproblem

Det är därför oerhört viktigt att du väljer originalfilter till Ditt ventilationsaggregat och byter Du filter regelbundet kommer Ditt ventilationssystem fungerar som planerat och det ger Dig och Ditt hem ett hälsosamt och friskt inomhusklimat.

Hur ofta behöver jag byta filter?

Minimum en gång per år, men vi rekommenderar två gånger om året, varje vår och höst.

Var kan jag köpa Swegon CASA originalfilter?

Det bekvämaste sättet är att köpa originalfilter är via vår hemsida www.swegonhomesolutions.se eller genom att teckna filterabonnemang hos oss. Vi levererar då filter med automatik 1 eller 2 gånger per år utan att Du själv behöver tänka på att komma ihåg att beställa när det är dags att byta.

Länk FilterprenumerationDela sidan med dina vänner!